POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko smo mi?

MAGNAT d.o.o., Dragomira Stanojlovića 56, Umka, office@magnat-alati.rs, 011/8025-500 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

MAGNAT d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

Email adresa

Ime i prezime

Broj telefona

Svrha obrade i pravni osnov

MAGNAT d.o.o. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

Pružanje osnovnih usluga

Korisnička podrška

Komunikacija sa  korisnicima

Ponude novih proizvoda i usluga

 

MAGNAT d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak

Legitimni interes

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Legitimni interes za obradu podataka je

Dostavljanje ponude

Korisnici podataka

Magnat d.o.o. ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

MAGNAT d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

čuvanje u bazi kojoj ima pristup samo ovlašćena osoba

 

MAGNAT d.o.o. čuva vaše podatke tokom neograničenog vremenskog perioda.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

MAGNAT d.o.o. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

MAGNAT d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

MAGNAT d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

Pristup vašim podacima o ličnosti;

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;

Brisanje vaših podataka o ličnosti;

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;

Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

 

Prava možete ostvariti kontaktiranjem MAGNAT d.o.o. na sledeće načine:

Adresa, Email, Telefon Dragomira Stanojlovića 56, Umka, office@magnat-alati.rs, 011/8025-500

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

KORISNE INFORMACIJE

Radno vreme

Radnim danima: 08:00 - 16:00 časova

Subotom: 08:00 - 15:00 časova

Nedeljom ne radimo.

Telefoni

Fiksni: +381 (0)11 8025 500

Mobilni: +381 (0)66 8025 500

Politika privatnosti  >>>

Politika kolačića  >>>

Zaposlenje  >>>

KONTAKT PODACI

Magnat d.o.o.

13. Oktobra 64, 11260 Beograd - Umka

Srbija

Služba prodaje:

prodaja@magnat-alati.rs

Ostala pitanja:

office@magnat-alati.rs

Identifikacija firme i

PDV obrazac (PDF)  >>>

POSETITE NAS U SEDIŠTU NAŠE FIRME I POSAVETUJTE SE SA NAŠIM TIMOM.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko smo mi?

MAGNAT d.o.o., Dragomira Stanojlovića 56, Umka, office@magnat-alati.rs, 011/8025-500 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

MAGNAT d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

Email adresa

Ime i prezime

Broj telefona

Svrha obrade i pravni osnov

MAGNAT d.o.o. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

Pružanje osnovnih usluga

Korisnička podrška

Komunikacija sa  korisnicima

Ponude novih proizvoda i usluga

 

MAGNAT d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak

Legitimni interes

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Legitimni interes za obradu podataka je

Dostavljanje ponude

Korisnici podataka

Magnat d.o.o. ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

MAGNAT d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

čuvanje u bazi kojoj ima pristup samo ovlašćena osoba

 

MAGNAT d.o.o. čuva vaše podatke tokom neograničenog vremenskog perioda.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

MAGNAT d.o.o. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

MAGNAT d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

MAGNAT d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

Pristup vašim podacima o ličnosti;

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;

Brisanje vaših podataka o ličnosti;

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;

Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

 

Prava možete ostvariti kontaktiranjem MAGNAT d.o.o. na sledeće načine:

Adresa, Email, Telefon Dragomira Stanojlovića 56, Umka, office@magnat-alati.rs, 011/8025-500

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

DODATNE OBLASTI POSLOVANJA

KORISNE INFORMACIJE

KONTAKT PODACI

POSETITE NAS U SEDIŠTU NAŠE FIRME I POSAVETUJTE SE SA NAŠIM TIMOM.

DODATNE OBLASTI POSLOVANJA

KORISNE INFORMACIJE

KONTAKT PODACI

Radno vreme

Radnim danima: 08:00 - 16:00 časova

Subotom: 08:00 - 15:00 časova

Nedeljom ne radimo.

Magnat d.o.o.

13. Oktobra 64, 11260 Beograd - Umka

Srbija

Sport  >>>

Telefoni

Služba prodaje:

prodaja@magnat-alati.rs

Trening centar  >>>

Fiksni: +381 (0)11 8025 500

Mobilni: +381 (0)66 8025 500

Ostala pitanja:

Zaposlenje  >>>

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ko smo mi?

MAGNAT d.o.o., Dragomira Stanojlovića 56, Umka, office@magnat-alati.rs, 011/8025-500 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

MAGNAT d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

Email adresa

Ime i prezime

Broj telefona

Svrha obrade i pravni osnov

MAGNAT d.o.o. koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

Pružanje osnovnih usluga

Korisnička podrška

Komunikacija sa  korisnicima

Ponude novih proizvoda i usluga

 

MAGNAT d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:

Pristanak

Legitimni interes

Pristanak možete povući u svakom trenutku.

Legitimni interes za obradu podataka je

Dostavljanje ponude

Korisnici podataka

Magnat d.o.o. ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

MAGNAT d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

čuvanje u bazi kojoj ima pristup samo ovlašćena osoba

 

MAGNAT d.o.o. čuva vaše podatke tokom neograničenog vremenskog perioda.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

MAGNAT d.o.o. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

MAGNAT d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

MAGNAT d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

Pristup vašim podacima o ličnosti;

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;

Brisanje vaših podataka o ličnosti;

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;

Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

 

Prava možete ostvariti kontaktiranjem MAGNAT d.o.o. na sledeće načine:

Adresa, Email, Telefon Dragomira Stanojlovića 56, Umka, office@magnat-alati.rs, 011/8025-500

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

POSETITE NAS U SEDIŠTU NAŠE FIRME I POSAVETUJTE SE SA NAŠIM TIMOM.

KORISNE INFORMACIJE

Radno vreme

Radnim danima: 08:00 - 16:00 časova

Subotom: 08:00 - 15:00 časova

Nedeljom ne radimo.

Telefoni

Fiksni: +381 (0)11 8025 500

Mobilni: +381 (0)66 8025 500

Politika privatnosti  >>>

Politika kolačića  >>>

Zaposlenje  >>>

KONTAKT PODACI

Magnat d.o.o.

13. Oktobra 64, 11260 Beograd - Umka

Srbija

Služba prodaje:

prodaja@magnat-alati.rs

Ostala pitanja:

office@magnat-alati.rs

Identifikacija firme i

PDV obrazac (PDF)  >>>

Radno vreme

Telefoni

DODATNE OBLASTI POSLOVANJA

KORISNE INFORMACIJE

Radnim danima: 08:00 - 16:00 časova

Subotom: 08:00 - 15:00 časova

Nedeljom ne radimo.

Fiksni: +381 (0)11 8025 500

Mobilni: +381 (0)66 8025 500

KONTAKT PODACI

Služba prodaje:

Ostala pitanja:

Magnat d.o.o.

13. Oktobra 64, 11260 Beograd - Umka

Srbija

prodaja@magnat-alati.rs